Nieuwe website

Mijn nieuwe website is online! Deze was niet tot stand gekomen zonder de hulp van Erik Houben (verantwoordelijk voor de nieuwe lay-out), Dorine van der Wind (die met een kritisch oog mijn teksten doorgelezen heeft) en mijn werkgever de Faculteit der Geesteswetenschappen die mij een sabbatical heeft toegekend waardoor ik de tijd heb gekregen om oa deze website opnieuw op te zetten. Dank allen voor jullie ondersteuning op ieders eigen wijze.