Mindbugs, wie heeft ze niet

Mindbugs laten zich het beste omschrijven als onbewuste voorkeuren waar je vervolgens naar handelt. Op een bijeenkomst over arbeidsparticipatie van vrouwen waar ik bij aanwezig ben, komen ze veelvuldig voorbij. Het begint al met een mannelijke socioloog die het openingspraatje verzorgt en helemaal niet moet lachen als hij vertelt dat 2% van de vrouwen vindt, dat de man fulltime moet werken en de vrouw helemaal niet.  Als hij echter vertelt dat 2% van de mánnen vindt, dat de vróuw fulltime moet werken en de man helemaal niet, is zijn reactie ‘dit zullen ze wel voor de grap ingevuld hebben’. Ik begrijp niet waarom het tweede feit een grap is en het eerste niet. 

De al even mannelijke dagvoorzitter lust er ook pap van. Een vrouwelijke gast vraagt hij hoeveel medewerkers ze onder zich heeft want ‘Dat willen mannen altijd weten’. Als de vrouwelijke gast antwoordt: ‘Geen’, reageert de dagvoorzitter met ‘Dat bedoel ik’. Wat bedoelt hij? Ik begrijp het weer niet. Mijn buurvrouw begint zich  steeds meer op te winden over zoveel stereotypering en twittert de mindbugs  inmiddels de wereld in. Ook ik voel wat instant feminisme opkomen en ga me steeds meer storen aan de zogenaamde leuke opmerkingen.

Ondertussen interviewt de dagvoorzitter alweer een volgende gast, een allochtone vrouw die zich bezig houdt met arbeidsparticipatie van haar eigen vrouwelijke achterban. Hij onderbreekt haar veelvuldig en stelt natuurlijk ook de vraag ‘wat is uw eigen achtergrond?’. Ja, nu gaat ze natuurlijk zeggen dat ze Marokkaans of Turks is en dan kan hij weer vragen hoe het komt, dat zo weinig Marokkaanse vrouwen participeren op de arbeidsmarkt en wat ze daaraan gaat doen en ondertussen houdt mijn buurvrouw het bijna niet meer van zoveel stigma's. ‘Socioloog’, zegt de allochtone vrouw dan. Huh? Mijn hersenhelften zijn even het contact met elkaar kwijt want deze vrouw valt helemaal niet terug op haar allochtone achtergrond en alle rechtvaardiging die ze zichzelf daarmee zou geven om over het onderwerp te kunnen praten. Deze vrouw beroept zich gewoon op haar studie en gedegen kennis en geeft haar visie op basis van sociologische argumenten.

Ik ben toch minder mindbugproof op dit onderwerp dan ik dacht. In gedachten steek ik nog even een duim op naar deze vrouw: bedankt, weer een vooroordeel minder.