Het feedback-huishoudboekje

Afgelopen week rondde ik de training ‘begeleide intervisie’ af.  In zes bijeenkomsten had ik met de deelnemers de techniek van intervisie geoefend en nu waren ze op het punt gekomen dat ze als zelfstandige intervisiegroep verder zouden gaan.

Alhoewel ik als trainer goed kan luisteren naar de kritische opmerkingen die deelnemers maken en daar ook iets mee doe in een volgende training, blijft  positieve feedback natuurlijk het leukst. Ik word daar altijd een beetje hyper van omdat ik blij ben dat de deelnemers iets geleerd hebben waar ze nog lang hun voordeel mee kunnen doen, blij ben dat ik daar een rol in heb gespeeld en ook blij ben, dat de deelnemers die rol gewaardeerd hebben. In hun feedback noemden de deelnemers de positieve reflectie op het eigen handelen, de herkenning van de anderen, de veilige sfeer die we hebben weten te creëren en één deelneemster ging zich tijdens de bijeenkomsten realiseren dat er ook nog een leven naast het werk bestond. Genoeg om over te hyperen dus. 

Een oom uit Amerika vertelde ooit een mooi verhaal over wat hij deed met positieve feedback nadat hij er optimaal van had genoten. In gedachten hield hij een feedback-huishoudboekje bij, noteerde de kritische opmerkingen links, de positieve feedback rechts en maakte regelmatig de balans op. Hij hanteerde hierbij de regel dat er per saldo altijd een flinke plus stond en dat veel positieve feedback goed was voor een hoge rente waardoor het ook vanzelf meer werd. Op kritische opmerkingen was de rente nul, hoe hoog dat saldo ook werd. Als hij ooit onverhoopt de situatie voorzag dat de balans het nulpunt naderde, liep hij door zijn kritische opmerkingen heen en bedacht welke hij van zijn rekening kon strepen. Schuldsanering noemde hij dat. Zo zorgde hij ervoor, dat hij altijd een voorraadje positieve feedback voor zichzelf in de reserve had staan als het een beetje tegenzat.

Misschien typisch Amerikaans om zelfs voor positieve feedback een bankrekening te gebruiken maar ik ga één dezer dagen de mijne toch ook mooi even spekken als ik uitgehyperd ben.