Zenuwachtig

Donderdagochtend, belastingdienst Amsterdam:  in sneltreinvaart krijg ik een cursus basisbelastingen voor ondernemers. Bij de aftrek van voorbelasting BTW dreig ik even af te haken, maar met een herkenbaar voorbeeld weet de spreker mij weer bij de materie te betrekken. Pas echt zenuwachtig word ik bij het onderdeel ‘administratie’.

Want wat moet ik allemaal bijhouden als zelfstandig ondernemer: agenda, urenregistratie, facturen, bankafschriften, kilometerregistratie, bonnen, privé-opnamen, afsprakenboek, overzichten van afschrijvingen, excelbestanden, wel BTW-belast vs niet BTW-belast (en dan heb ik nog geen kasboek of verkoopboek nodig). Vergelijkbare zenuwen zie ik bij dit onderdeel door de hele zaal trekken, zo’n 200 startende ondernemers bij elkaar die allemaal willen gáán, maar nou niet gelijk met de administratie.

Er is een leuke test gebaseerd op de uitgangspunten van het strategisch coachen van Maarten Kouwenhoven die je grofweg laat zien uit welk type werk je de meeste positieve energie haalt. Voor mij is dat werk dat toekomstgericht is (feedforward versus feedback) en dat zowel met mensen als dingen te maken heeft (people attached en matter attached). Mijn eigen praktijk sluit daar naadloos bij aan. Coaching is gericht op ontwikkelvragen en heeft alles te maken met mensen en de toekomst. Maar daarnaast ontwikkel ik ook eigen producten zoals trainingen, vind ik het heerlijk boeken en artikelen te lezen over mijn vak en ben ik altijd op zoek naar nieuwe concepten die ik kan gebruiken. Werk waar ik het minste plezier in heb is feedback gericht werk zoals… de administratie. Voor taken zoals deze rest me dus maar één oplossing: wat ik echt zelf moet doen, doe ik zelf en voor de overige administratieve taken… een goede boekhouder zoeken.